HT - 204

Номинална мощност: 5W

Размери (мм): 87*87*43