CM3T

Номинална мощност: 6W/100V

Музикална мощност: 10W/100V

Номинална мощност: 10W/16Ω

Музикална мощност: 20W/16Ω

Избор на мощност: 6 - 3 - 1.5W

Съпротивление: 16Ω/100V

Размери(мм): Ø105

Отвор за монтаж(мм): Ø82

Дълбочина(мм): 70