CHAMP – 2

Динамично програмируема мощност, двата канала са управляеми

Работа в моно режим 8 ohm: 750W

Работа на 2 канала при 8 ohm: 200 W/ на канал

Работа на 2 канала при 4 ohm: 350 W/ на канал

Работа на 2 канала при 2.7 ohm: 450 W/ на канал

Динамична мощност при 2 ohm, двата канала управляват: 600W/ на канал