RX-2300

RX - 2300 Цифрова конферентна система.

Възможност за разширение до 50 пулта

Базов управляващ блок + захранване

Тип на системата: Цифрова

Честотна лента: 60Hz – 16kHz

Отношение сигнал/шум: 60db

Възможност за разширение до 50 пулта

Функции и възможности:

 • Стратегии за приоритет
 • Брой на включените микрофони
 • Възможност за включване на инфрачервена система за симулантен превод
 • Минимум 4 канала за превод
 • Изход за запис: 1 бр RCA
 • Изход линеен: 1 бр RCA

Захранване: 220V / 50 Hz

 

Председателски пулт + микрофон с лебедова шия

Тип на пулта:Председателски, с възможност за частичен или пълен контрол на системата, бутон за приоритетно включване и изключване на микрофона и вграден високоговорител

Тип на микрофон: кондензаторен Микрофонно тяло: Не по-късо от 30 см, с гъвкава част, тип лебедова шия

Изходи:

 • За слушалки
 • За запис

Функции:

 • Включване и изключване на микрофона, заявка за вземане на думата

Избор на канал за език, минумум 4 канала

Настолен пулт за делегат + микрофон с лебедова шия

Тип на пулта: Делегатски, с бутон за включване и изключване на микрофона или заявка за взимане на думата и вграден високоговорител

Микрофон тип: кондензаторен

Микрофонно тяло: Не по-късо от 30 см, с гъвкава част, тип лебедова шия

Изходи:

 • За слушалки
 • За запис

Функции:

 • Включване и изключване на микрофона, заявака за вземане на думата
 • Избор на канал за език, минумум 4 канала