Външно оповестяване

Външно оповестяване

В този режим се влиза чрез еднократно натискане на бутона „Външно озвучаване“ на пулта за дистанционно управление на системата AMPro2000CPF или бутона „Режим“ на лицевия панел на централното устройство. Функционирането на този режим се индицира от светещ зелен LED индикатор на пулта за дистанционно управление и светещ зелен LED индикатор на лицевия панел на централното устройство. В този режим се включва канала за външно озвучаване, като канала за вътрешно озвучавне продължава да е включен.  В момента на включването прозвучава сигнала „Двутонален гонг“, който привлича вниманието на чакащите пред съдебната зала и се запалват и ярки LED индикатори, монтирани на озвучителните тела за външно озвучаване. Сигналът „Двутонален гонг“  прозвучава и в съдебната зала през озвучителните тела за вътрешно озвучаване, но по-тихо, след което може да се направи съобщение от микрофона на съдебния секретар. Съобщението се излъчва пред залата и в самата зала. Чрез повторно натискане на бутона „Външно озвучаване“ на пулта за дистанционно управление или бутона „външно“ на централното устройство се излиза от този режим. Съответните индикатори на пулта за дистанционно управление и централното устройство загасват, а ярките LED индикатори на озвучителните тела разлоложени в коридора продължават светят още в продължение на 10 до 40 секунди, след излизане от режима. Времето за задръжка се регулира при първоначалната инсталация.  При излизане от режим „Външно озвучаване“, системата остава да функционира в режим „Вътрешно озвучаване“. Сигнала от микрофоните се записва от цифровия аудиорекордер и се транслира във цифров вид чрез USB изхода на централното устройство към PC на секретаря. Регулирането на нивото на външно озвучаване се регулира от потенциометър „външно озвучаване“ изведен на лицевия панел на централното устройство.