Вътрешно озвучаване

Вътрешно озвучаване

Това е основен режим на системата. В този режим системата влиза автоматично при включване на централното устройство. Включени са всички микрофони към канала за вътрешно озвучаване на залата. Регулирането на нивото на вътрешно озвучаване се регулира от потенциометър „вътрешно озвучаване“ изведен на лицевия панел на централното устройство AMPro2000CMD. Сигнала от микрофоните се записва от цифровия аудиорекордер и се транслира във цифров вид чрез USB изхода към PC на секретаря.