Софтуер за въвеждане и управление на информацията

Програма  за  въвеждане,  управление  и визуализация на информацията в информационна система за съдебни зали AMPro 2000 JJ2

 

Качества: 

  • Интуитивен интерфейс 
  • Лекота на работа 
  • Позволява предварително създаване на дневно разписание 
  • Подържа база данни на използваните имена 
  • Съвместима с Windows XP, 7.xx, 8.xx 32/64 bit

AMPro 2000 JJ2 е програма за създаване на дневно разписание на делата които се водят в една съдебна зала, визуализирането им,  контрола и управлението им върху индивидуално и обобщаващо информационо табло. Програмата се инсталира на компютъра в съдебната зала, на който се създават протоколите от съдебното заседание. AMPro 2000 JJ2 е специализиран софтуер, специално създаден за AMPro2000TMD и оптимизиран за лека, бърза и надеждна работа, чрез заложените специални оптимизации с падащи менюта, интуитивна работа с мишка и подържане на локална база данни. Софтуера работи във фонов режим, не натоварва компютъра и не затормозява работата на останалите програми с които се работи основно.   Софтуера  е  съвместим  с  Windows XP, 7.xx, 8.xx 32/64 bit.  Програмата позволява дневното разписания да се въвежда предварително.  Веднъж създадено, дневното разписание за съответната съдебна зала може да се управлява лесно и удобно с помоща на мишка или бутоните  ←, ↑, →, ↓, от клавиатурата.  Маркера за текущото в момента дело може да движи нагоре и надолу. Има възможност за вмъкване, изтриване и разместване на дела. Опресняването на визуализираната информация се извършва при натискане на бутон  „зареждане“ и се извършва едновременно на дисплея пред съдебната зала и на обобщаващите дисплеи. Вградени са защити срещу евентуално грешно въвеждане на час и година. Веднъж създадена базата данни с имената на съдии, тип на делото и допълнителна информация позволява попълването на отделните полета да става „експресно“ чрез така наречените „падащи менюта“. Програмата е интуитивна, не се налага продължително или специализирано обучение.

 

Начина за работа със софтуер AMPro 2000 JJ2

 Инсталацията на софтуера се извършва от доставчика на посочените от възложителя PC, монтирани в съдебните зали. След стартиране на софтуера се визуализира следния работен прозорец (картинката вдясно):

Зелен цвят на индикатор 21 показва че програмата има връзка с таблото пред залата. Ако индикатор 22 е зелен, значи програмата има връзка с обобщаващото табло. Ако индикаторите са в червен цвят, има вероятност за невключени или технически проблем. Тогава работата е невъзможна, а при опит за изпращане на информация от бутон 7, излиза съобщение за грешка и липса на връзка.

В прозорците 8, 9, 10, 11 се въвежда съответната информация, а предназначението им е указано с номера във вертикален ред и пояснения в хоризонтален. Броя на хоризонталните редове, може да се увеличава и намалява от бутони 5 и 6, като нов ред може да се въвежда измежду съществуващи, когато с мишката се маркира, кое да е поле от реда над, който искаме нов и се натиска бутон 5. Когато искаме да премахнем хоризонтален ред, маркираме кое да е поле от реда, който искаме да премахнем и натискаме бутон 6. Броят на редовете е ограничен обичайно до 21.

Хоризонтален ред с вече въведена информация, може да мести в списъка към малък номер или към голям с помощта на бутони 4 и 3. Достатъчно е да се маркира с мишката кое да е поле от въпросният ред и с бутоните се извършва преместването му.

През ред полетата са оцветени в бледо жълт цвят, това е с цел, лесно проследяване на информацията. Един от редовете е оцветен в тъмно жълт цвят. Този ред изобразява делото което се гледа в момента. На дисплея този ред също е маркиран. Този статус се мести  нагоре и надолу с бутоните 1 и 2. За защита от погрешно въвеждане на данни “Дело No”, “Година”, “Час”, не е възможно въвеждане на буквена информация, а в колонката означена: “Час” има допълнително улеснение за правилно изписване на час. В полето означено: “Тип на делото”, е възможно вписването на абреватура за типа на делото или допълнителна информация за отложени дела или др. В това поле също има “падащо меню”, с цел бързо избиране на предварително запаметена информация. 

В дясната част на работния прозорец са полетата: “Съдия”, “Съдебен състав”, “Допълнителна информация”. В тези полета се въвежда съответната информация. Също така в полето: “Съдия” и “Допълнителна информация”, са добавени бутони 13 и 14 с, които въведената информация може да се запази в базата данни за този компютър или да се премахне. Информацията от базата данни лесно може да бъде избрана от “падащото меню”. Софтуера съхранява тази информация (базата данни) във файлове с имена: Judges.txt  и ExtraInfo.txt, в  които могат ръчно да се попълват или променят.

След като бъдат попълнени всички необходими за работа полета, посредством натискане на бутон 7, въведената  информация се визуализира върху информационните дисплеи. След всяка промяна на информацията в работния прозорец, трябва да се натиска бутон 7. Работния прозорец, може да се увеличи посредством бутон 18, да се свали (минимизира) без да се деактивира софтуера, посредством бутон 19. Изключването (деактивиране) се извършва с бутони 17.