Гонг

Гонг

Този режим служи за привличане на вниманието, вътре в залата, в режим „Вътрешно озвучаване“ и вътре и вън пред залата, в режим „Външно озвучаване“. Този режим се използва по усмотрения на съдията.