Функции и режими на работа

AMPro 2000 TMD

 

Системата за запис и оповестяване изпълнява следните функции:

 

  • Равномерно озвучаване на цялата съдебна зала
  • Извършване на гласови съобщения пред залата. Светлинна индикация показва точно от коя зала се извършва съобщението, тъй като има зали които са една до друга.
  • Пълен аудиозапис на съдебното заседание, който се осъществява със специален аудиорекордер в компресиран цифров формат MP3, който да дава възможност за водене на централизиран архив на компактни дигитални аудиофалове.
  • Озвучителната и записваща система трябва да отговаря на всички практики на съдилищата, описани в закона Съдебната власт в РБ, както и на общите европейски препоръки за електронно оборудванe използвано в съдилищата описани в e-justice.europa.eu

 

Режими на работа

 

Системата разполага с три типа режими на функциониране: сервизни, аварийни и потребителски. Сервизните режими се използват за настройка на системата при първоначално пускане. Аварийните режими предотвратяват цялостно дефектиране на системата или отделни нейни елементи или компоненти. Тези два режима са автоматични и не подлежат на изключване. Потребителските функционални режими на системата са следните:

 

o    Запис 

o    Вътрешно озвучаване

o    Външно озвучаване

o    Пълно заглушаване

o    Гонг