Състав и топология на системата AMPro 2000 TMD

AMPro 2000 TMD 

 

Системата за запис и озвучване е така проектирана и изпълнена, че да дава възможност за лесно и интуитивно управление на всички функции на системата, без да се изисква специално обучение за работа с нея.  Тя е изградена от следните модули: 

  • Централен блок
  • Озвучителни тела монтирани в съдебната зала
  • Озвучителни тела монтирани пред съдебната зала със светлинна индикация. 
  • Микрофонен пулт с микрофон за председателствуващия, с органи за пълно  управление на системата
  • Микрофони с пултове, монтирани на мястото за даване на показания
  • Микрофонни с пултове, монтирани на местата за двете страни по делото
  • Цифрово записващо устройство/аудиорекордер

 

Системата за запис и озвучване отговаря на всички практики на съдилищата, описани в закона Съдебната власт в РБ, както и на общите европейски препоръки за електронно оборудванe използвано в съдилищата описани в e-justice.europa.eu