Софтуер за многоканален запис

Софтуерен пакет за многоканален запис и възпроизвеждане 

 

Софтуер MSRS осъществява многоканалният запис в реално време от наличните микрофони  от система AMPro2000. Чрез цифровия формат на запис DCT множеството канали се записват в един файл. При необходимост може да се възпроизвеждат и отделните канали на запис.

Софтуер WavePad Sound Editor позволява направеният запис да се обработи с цел повишаване на разбираемостта чрез наличните му функции като позволява глас и други аудио записи, спектрален анализ (FFT), генериране на тон и синтез на реч. Прецизно редактиране   на аудио файлове, можете да се осъществи чрез изрязвате, копирате и поставяте части от записи и, ако е необходимо, да добавяне ефекти като ехо, усилване и намаляване на шума, промяна на скорост и тембър на глас в записаният файл, ,забавяне и забързване скороста на записа, отразвяне и сбиване на файлове, тримване на части от файла без говор или музика.

Софтуер Express Scribe подпомога транскрипцията на аудио записи, подпомага работата по изготвяне на протоколи с помощта на крачен педал или клавиатурата (с "горещи" клавиши ) чрез ценни функции за машинописци включително променлива скорост на възпроизвеждане, възпроизвеждане на видео, управление на файлове.