RX-2300
  • RX - 2300 Цифрова конферентна система.

    Възможност за разширение до 50 пулта

    Базов управляващ блок + захранване
    Председателски пулт + микрофон с лебедова шия
    Настолен пулт за делегат + микрофон с лебедова шия