ЕОС електроникс е малка българска компания. Екипът ни се състои от хора, събрали се за да споделят своята обща религия -  дълбок интерес към прецизното и кристално звукоизвличане, изповядан не само като готовност за все по-дълбоко навлизане в тази специфична сеснситивна сфера, но най-вече като като посветеност към експериментиране, създаване и отпимизиарне на средствата за постигнето  на естествен звук, съчетавайки най-модерните технологии с дълговековният човешки опит за обработка на звука с естествени и създадени в процеса на еловюцията на човечеството материали. Известно е, че пълната посветеност на една кауза винаги води до своите плодове.

Предлаганите от нас устройства максимално реалистично да пресъздават уникалната атмосфера на музикалните произведения.  В тях ние вложихме своя дългогодишен опит в разработването на професионални аудиоапаратура, най-модерните технологии и богати познания в съчетаването на различни звукови материали. В целия процес от проектирането до финалното сглобяване и  тестове ние непрекъснато контролираме качеството и спецификациите на компонентите.  Особенно внимание ние отделяме на звуковата експертиза на всички елементи и градивни материали, които влагаме в нашите изделия.  Ние използваме най-модерни и иновативни технологии при разработката и производството на нашите изделия, но не се страхуваме да навлезем и в още неизучени и непознати територии и да постигнем това което малцина успяват.

Освен крайни изделия, ние предлагаме широк набор от входни и изходни терминали, кабели, шпайкове и различни други градивни материали за ъпгрейд и усъвършенстване на домашни аудиосистеми, преминали през прецизни слухове тестове.